3D PopArt Poster

Deze workshop gaat over samenwerken en creativiteit. Zo gaan ze in kleine groepjes een creatieve 3D popart poster maken.

Opbouw workshop

We beginnen met de vraag maar wat is nu Pop Art? In het kort een klein stukje Kunstgeschiedenis. Om daarna snel door te gaan…

Allereerst leren de leerlingen over het belang van het verband tussen beeld en tekst. Uiteraard aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden. Dan gaan de leerlingen zelf aan de slag met hun eigen Poster rond het hun eigen gekozen thema. Want hoe vang je zo’n ongrijpbaar begrip in een pakkend beeld? En hoe krijg je dat idee uiteindelijk ook op papier? Er worden schetsen gemaakt, je kijkt met elkaar mee en probeert mee te denken. Uiteindelijk is het belangrijkste advies ‘niet te lang nadenken, gewoon doen!’. Aan het einde bekijken we iedereens werk en bespreken we samen de gedachtes en ideeën achter de 3D PopArt Poster.

Meer info: 06 144 304 53 of stuur mail naar info@devonkvan.nl

Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on facebook

De beste prijs voor jou ludieke workshop!